fbتحلیل تکنیکی خلاصه - 26/9/2022 16:09 (CET) | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

تحلیل تکنیکی خلاصه - 26/9/2022 16:09 (CET)

نوع4 ساعتروزانههفتگیماهانه
EURUSD
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
نزولی
کف فروش
نزولی
کف فروش
نزولی
کف فروش
نزولی
کف فروش
GBPUSD
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
نزولی
خنثی
نزولی
کف فروش
نزولی
کف فروش
نزولی
کف فروش
USDJPY
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی
صعودی
سقف خرید
صعودی
سقف خرید
#C-BRENT
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
نزولی
خنثی
نزولی
خنثی
خنثی
خنثی
XAUUSD
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
نزولی
خنثی
نزولی
کف فروش
نزولی
خنثی
نزولی
خنثی
جدول سوایپ
EURUSD
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
نزولی
نزولی
نزولی
نزولی
بیشترین حد نوسان
کف فروش
کف فروش
کف فروش
کف فروش

GBPUSD
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
نزولی
نزولی
نزولی
نزولی
بیشترین حد نوسان
خنثی
کف فروش
کف فروش
کف فروش

USDJPY
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
خنثی
خنثی
صعودی
صعودی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
سقف خرید
سقف خرید

#C-BRENT
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
خنثی
نزولی
نزولی
خنثی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی

XAUUSD
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
نزولی
نزولی
نزولی
نزولی
بیشترین حد نوسان
خنثی
کف فروش
خنثی
خنثی


سیگنال های معاملاتی با احتمال 80% از Autochartist

  • استفادۀ آسان
  • کاملاً خودکار
  • گسترۀ وسیع تحلیل