fbبازیابی کلمۀ مخفی (Secret word) | IFCM ایران
FA

بازیابی کلمۀ مخفی (Secret word)

کلمۀ مخفی (Secret word) یک کد ویژه است در هنگام بازیابی کلمۀ ورود (password) به کابینۀ شخصی یا حساب تجاری، در هنگام ویرایش مشخصات فردی، در هنگام درخواست صورتحساب و غیره توسط پرسنل شرکت خواسته می شود.

پس از تکمیل فرم، دستور العمل بیشتر برای بازیابی کلمۀ سری به آدرس ایمیلی که در حساب تان مشخص شده است ارسال خواهد شد.

روند رسیدگی به درخواست بازیابی کلمۀ سری طی یک روز کاری توسط بخش مالی شرکت انجام می گیرد.

captcha