fbبازیابی رمز عبور | IFCM ایران
FA

بازیابی رمز عبور

بازیابی رمز عبور برای کابینه شخصی: لینک برای ایجاد رمزعبور جدید به ایمیلی که در کابینه شخصی تان ثبت شده است ارسال خواهد شد.

بازیابی رمز عبور برای حساب تجاری: رمزعبور جدید به ایمیلی که در حساب تجاری تان ثبت شده است ارسال خواهد شد.

پردازش به در خواست های برای بازیابی رمز عبور در طول روز کاری بخش مالی انجام خواهد شد.

کابینۀ شخصی (محیط کاربری شخصی)، بخش ویژه ای از وب سایت است که در آن شما می توانید حساب های تجاری تان را مدیریت کنید
captcha