fbفرصت های بازار | IFCM ایران
FA

فرصت های بازار

USDIDX: گزارش خرده فروشی در ایالات متحده برای ماه آوریل رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 16 تا 20 مه است. ادارۀ آمار گزارش خرده...

EURUSD: گزارش ضریب اطمینان اقتصادی ZEW برای آلمان رویداد اقتصادی مهم در هفتۀ 9 تا 13 ماه مه است. این گزارش در تاریخ 10 مه...

USDIDX: تصمیم فدرال ریزرو ایالات متحده در قبال نرخ بهره رویداد مهم در هفتۀ 2 تا 6 ماه مه است. جروم پاول، رئیس فدرال ریزرو،...

EURUSD: گزارش ضریب اطمینان کسب و کار Ifo در آلمان یک رویداد اقتصادی مهم در هفتۀ 25 تا 29 آوریل است. این گزارش در 25 آوریل...

USDCNH: گزارش تولید ناخالص داخلی چین برای اولین فصل سال، رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 18 تا 22 آوریل است که در تاریخ 18 آوری...

USDCAD:تصمیم بانک مرکزی کانادا (BOC) برای نرخ بهره در 13 آوریل یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس است. بانک مرکزی کانادا...

USDIDX: شاخص مدیران خرید (PMI) غیرتولیدی در ایالات متحده متعلق به ISM برای ماه مارس یک آمار اقتصادی مهم در هفتۀ 4 تا 8 آوری...

USDCNH: شاخص مدیران خرید بخش تولید در چین برای مارس یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس است که در 31 مارس منتشر خواهد شد....

USDCHF: تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی سوئیس و انتشار ارزیابی سیاستگذاری پولی این بانک، مهمترین رویداد اقتصادی در هفت...

USDIDX: تصمیم نرخ بهرۀ فدرال ریزرو ایالات متحده یک رویداد مهم در هفتۀ 14 تا 18 مارس است. جروم پاول، در 16 مارس یک کنفرانس...